ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน พฤศจิกายน 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 19,150.00
3 0.00 19,050.00
4 0.00 18,750.00
5 0.00 18,650.00
6 0.00 18,650.00
7 0.00 18,500.00
9 0.00 18,550.00
10 0.00 18,500.00
11 0.00 18,450.00
12 0.00 18,450.00
13 0.00 18,350.00
14 0.00 18,450.00
16 0.00 18,550.00
17 0.00 18,350.00
18 0.00 18,250.00
19 0.00 18,250.00
20 0.00 18,300.00
21 0.00 18,250.00
23 0.00 18,150.00
24 0.00 18,150.00
25 0.00 18,100.00
26 0.00 18,100.00
27 0.00 18,050.00
28 0.00 17,950.00
30 0.00 17,900.00
  วันเสาร์

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม