ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน พฤศจิกายน 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,000.00
2 0.00 19,950.00
3 0.00 19,950.00
4 0.00 19,900.00
6 0.00 19,900.00
7 0.00 19,950.00
8 0.00 19,950.00
9 0.00 20,050.00
10 0.00 20,050.00
11 0.00 20,000.00
13 0.00 19,950.00
14 0.00 19,900.00
15 0.00 20,000.00
16 0.00 19,900.00
17 0.00 19,900.00
18 0.00 20,000.00
20 0.00 19,950.00
21 0.00 19,800.00
22 0.00 19,850.00
23 0.00 19,900.00
24 0.00 19,900.00
25 0.00 19,850.00
27 0.00 19,900.00
28 0.00 19,900.00
29 0.00 19,900.00
30 0.00 19,750.00
  วันเสาร์

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม