ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน ตุลาคม 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,500.00
2 0.00 18,600.00
3 0.00 18,550.00
4 0.00 18,400.00
6 0.00 18,400.00
7 0.00 18,600.00
8 0.00 18,750.00
9 0.00 18,750.00
10 0.00 18,700.00
11 0.00 18,750.00
13 0.00 18,800.00
14 0.00 18,900.00
15 0.00 18,800.00
16 0.00 19,050.00
17 0.00 18,900.00
18 0.00 18,950.00
20 0.00 18,900.00
21 0.00 19,000.00
22 0.00 19,000.00
23 0.00 18,950.00
24 0.00 18,850.00
25 0.00 18,850.00
27 0.00 18,850.00
28 0.00 18,800.00
29 0.00 18,850.00
30 0.00 18,550.00
31 0.00 18,050.00
  วันเสาร์

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน