ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน มกราคม 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,650.00
2 0.00 18,950.00
3 0.00 19,150.00
4 0.00 19,250.00
6 0.00 19,300.00
7 0.00 19,300.00
8 0.00 19,100.00
9 0.00 19,100.00
10 0.00 19,200.00
11 0.00 19,400.00
13 0.00 19,400.00
14 0.00 19,300.00
15 0.00 19,200.00
16 0.00 19,200.00
17 0.00 19,250.00
18 0.00 19,350.00
20 0.00 19,450.00
21 0.00 19,350.00
22 0.00 19,250.00
23 0.00 19,300.00
24 0.00 19,500.00
27 0.00 19,650.00
28 0.00 19,500.00
29 0.00 19,450.00
30 0.00 19,550.00
31 0.00 19,400.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์