ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน มกราคม 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,100.00
2 0.00 18,100.00
4 0.00 18,250.00
5 0.00 18,400.00
6 0.00 18,500.00
7 0.00 18,750.00
8 0.00 18,800.00
9 0.00 18,850.00
11 0.00 18,850.00
12 0.00 18,800.00
13 0.00 18,500.00
14 0.00 18,650.00
15 0.00 18,600.00
16 0.00 18,650.00
18 0.00 18,650.00
19 0.00 18,650.00
20 0.00 18,700.00
21 0.00 18,800.00
22 0.00 18,650.00
23 0.00 18,650.00
25 0.00 18,750.00
26 0.00 18,850.00
27 0.00 18,850.00
28 0.00 18,900.00
29 0.00 18,450.00
30 0.00 18,800.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์