ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน ธันวาคม 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,000.00
3 0.00 19,000.00
4 0.00 19,100.00
5 0.00 19,100.00
6 0.00 19,150.00
7 0.00 19,200.00
8 0.00 19,300.00
10 0.00 19,300.00
11 0.00 19,300.00
12 0.00 19,250.00
13 0.00 19,200.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม