ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 18,800.00 18,900.00 15:45:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนา 10 ตุลาคม 2561
รายงานสรุปผลการฝึกอบรมพนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 08 ตุลาคม 2561
แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จั 08 ตุลาคม 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วน้องถิ่น 04 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 กันยายน 2561

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ