1112 1957 1912 1216 1919 1132 1296 1146 1259 1376 1213 1580 1627 1361 1602 1137 1511 1445 1589 1691 1516 1716 1295 1825 1737 1742 1066 1786 1700 1789 1648 1015 1019 1583 1121 1116 1097 1450 1694 1948 1476 1381 1010 1236 1313 1012 1951 1121 1488 1579 1979 1247 1527 1469 1973 1652 1105 1992 1199 1827 1252 1475 1868 1172 1301 1966 1446 1356 1912 1193 1241 1332 1878 1463 1552 1590 1129 1006 1661 1353 1930 1241 1533 1348 1422 1327 1386 1010 1985 1341 1763 1341 1996 1889 1526 1618 1561 1832 1456 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 33,250.00 33,350.00 11:24:19
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน 23 พฤศจิกายน 2566
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤศจิกายน 2566
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 13 พฤศจิกายน 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2566

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ