1634 1832 1527 1039 1200 1028 1932 1384 1198 1516 1931 1428 1108 1824 1711 1879 1381 1203 1060 1227 1494 1509 1453 1796 1285 1312 1600 1329 1361 1639 1732 1415 1227 1021 1862 1549 1504 1781 1952 1608 1889 1453 1660 1196 1934 1092 1352 1778 1127 1867 1047 1343 1473 1508 1702 1662 1035 1078 1897 1718 1109 1495 1318 1040 1072 1434 1322 1671 1902 1219 1294 1193 1997 1025 1546 1723 1553 1117 1492 1317 1065 1684 1528 1181 1532 1033 1283 1156 1499 1172 1925 1702 1114 1350 1978 1169 1418 1430 1207 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ