1636 1794 1313 1129 1557 1814 1381 1166 1267 1951 1687 1019 1889 1033 1757 1368 1958 1736 1536 1672 1977 1101 1726 1567 1208 1955 1281 1580 1756 1891 1029 1905 1420 1258 1504 1049 1415 1839 1417 1133 1924 1521 1061 1374 1715 1330 1524 1731 1874 1901 1919 1858 1099 1474 1101 1143 1696 1229 1765 1575 1869 1222 1138 1336 1942 1389 1186 1193 1943 1804 1275 1069 1610 1729 1902 1853 1208 1162 1028 1358 1736 1829 1994 1208 1690 1980 1959 1936 1347 1943 1968 1019 1871 1522 1681 1869 1628 1339 1719 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน 23 พฤศจิกายน 2566
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤศจิกายน 2566
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 13 พฤศจิกายน 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2566

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ