1660 1189 1272 1854 1466 1714 1965 1675 1889 1300 1465 1476 1771 1336 1896 1354 1032 1890 1235 1959 1652 1257 1353 1138 1387 1551 1729 1244 1686 1948 1829 1138 1846 1165 1771 1782 1796 1038 1971 1391 1616 1211 1969 1845 1035 1236 1095 1725 1402 1021 1013 1596 1842 1959 1813 1171 1291 1774 1838 1915 1411 1737 1526 1447 1351 1102 1272 1173 1333 1927 1481 1575 1480 1032 1968 1191 1097 1885 1390 1552 1801 1106 1353 1187 1411 1833 1212 1666 1756 1010 1644 1102 1131 1366 1319 1263 1572 1193 1649 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน 23 พฤศจิกายน 2566
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤศจิกายน 2566
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 13 พฤศจิกายน 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2566

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ