ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือน เมษายน 2566
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 31,800.00
3 0.00 31,850.00
4 0.00 31,950.00
5 0.00 32,350.00
6 0.00 32,400.00
7 0.00 32,300.00
8 0.00 32,350.00
10 0.00 32,400.00
11 0.00 32,350.00
12 0.00 32,500.00
13 0.00 32,550.00
14 0.00 32,700.00
15 0.00 32,450.00
17 0.00 32,550.00
18 0.00 32,450.00
19 0.00 32,200.00
20 0.00 32,400.00
21 0.00 32,300.00
22 0.00 32,300.00
24 0.00 32,250.00
25 0.00 32,300.00
26 0.00 32,300.00
27 0.00 32,200.00
28 0.00 31,950.00
29 0.00 32,100.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม