ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 21,200.00 21,300.00 09:11:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล 21 เมษายน 2559
โครงการวันที่ระลึกการต่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 21 เมษายน 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง สอบราคาการจ้างจัดทำเข็มเกียรติคุณ 21 เมษายน 2559
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 20 เมษายน 2559
ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดงาน พ.ศ.2559 05 เมษายน 2559

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ