ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 18,550.00 18,650.00 16:27:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การแต่งตั้ง(่ย้าย)พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 06 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2558 05 กุมภาพันธ์ 2558
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) 28 มกราคม 2558
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต 20 มกราคม 2558
การประชุมผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและเขตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 20 มกราคม 2558

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ