ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 18,650.00 18,750.00 09:13:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

แนวทางการดำเนินคดีอาญาแก่พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ 25 มิถุนายน 2558
การจัดส่งประวัติพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 09 มิถุนายน 2558
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 09 มิถุนายน 2558
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) 27 พฤษภาคม 2558
บรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้สอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ 26 พฤษภาคม 2558

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ