ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00 15:05:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 09 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2560 17 ตุลาคม 2560
แจ้งแนวทางการเงินเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนปรเภทสถานศึกษาในระหว่งปีการศึกษา 12 ตุลาคม 2560
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2560 04 ตุลาคม 2560
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำเดือนกันยายน 2560 04 ตุลาคม 2560

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ