ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00 14:11:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินประจำปี 08 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุ 04 สิงหาคม 2560
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 04 สิงหาคม 2560
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2560) 24 กรกฎาคม 2560
การแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานบัญชี 14 กรกฎาคม 2560

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ