ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 21,850.00 21,950.00 09:24:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

บัญชีรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่เสนอขอความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 23 สิงหาคม 2559
แบบสำรวจการใช้ Internet ของสถานธนานุบาล 18 สิงหาคม 2559
แจ้งสถานธนานุบาลดำเนินการปิดบัญชีงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 05 สิงหาคม 2559
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 05 สิงหาคม 2559
การแต่ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบรรจุแต่งตั้ง(เลื่อน)ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบ 15 กรกฎาคม 2559

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ