ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 20,350.00 20,450.00 09:20:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2560 22 พฤษภาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อนุพุทธมณฑล วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 18 พฤษภาคม 2560
ให้รองปรธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนาน 18 พฤษภาคม 2560
ให้รองปรธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งและแต่ 18 พฤษภาคม 2560
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ 2560 02 พฤษภาคม 2560

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ