ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

แบบสำรวจข้อมูลการรับจำนำของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ธันวาคม 2557
แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการรับจำนำ การไถ่ถอนทรัพย์จำนำ และการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบา 15 ธันวาคม 2557
การมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2557 11 ธันวาคม 2557
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2557 11 ธันวาคม 2557
การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) 03 ธันวาคม 2557

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ