ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00 09:21:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงา 09 ธันวาคม 2559
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 09 ธันวาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาลประจำปี 2559 06 ธันวาคม 2559
หนังสือขอรับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชี และหนังสือขอสละสิทธิ์ 17 พฤศจิกายน 2559
กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายา 07 พฤศจิกายน 2559

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ