ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

แก้ไขบัญชีรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่เสนอขอความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 26 สิงหาคม 2559
บัญชีรายชื่อพนักงานสถานธนานุบาลที่เสนอขอความเห็นชอบให้เป็นสมาชิกสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 23 สิงหาคม 2559
แบบสำรวจการใช้ Internet ของสถานธนานุบาล 18 สิงหาคม 2559
แจ้งสถานธนานุบาลดำเนินการปิดบัญชีงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 05 สิงหาคม 2559
รายงานฐานะการเงิน เงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 05 สิงหาคม 2559

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ