ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2559 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 21,650.00 21,750.00 09:27:00
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแคนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 28 กันยายน 2559
แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถานธนานุบาล 27 กันยายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและ 27 กันยายน 2559
แก้ไขหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/1934 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานบัญชี ครั้งที่ 2 26 กันยายน 2559
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2559 (1 ตุลาคม 2559) 22 กันยายน 2559

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ