ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาค 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มกราคม 2563
การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 29 มกราคม 2563
ขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์การสำรองที่พัก โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการฯ ระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังห 27 มกราคม 2563
ประกาศสำนักงาน จ.ส.ท. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจัดทำเข็มเกียรติคุณ โดยวิธีสอบราคา 27 มกราคม 2563

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ