ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน พฤษภาคม 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 20,650.00
2 0.00 20,450.00
3 0.00 20,400.00
4 0.00 20,200.00
5 0.00 20,200.00
6 0.00 20,150.00
8 0.00 20,150.00
9 0.00 20,100.00
10 0.00 20,050.00
11 0.00 20,050.00
12 0.00 20,150.00
13 0.00 20,100.00
15 0.00 20,100.00
16 0.00 20,100.00
17 0.00 20,250.00
18 0.00 20,500.00
19 0.00 20,300.00
20 0.00 20,350.00
22 0.00 20,350.00
23 0.00 20,450.00
24 0.00 20,350.00
25 0.00 20,300.00
26 0.00 20,300.00
27 0.00 20,350.00
  วันเสาร์

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน