ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,850.00
2 0.00 18,950.00
3 0.00 19,000.00
4 0.00 19,200.00
5 0.00 19,300.00
6 0.00 19,600.00
8 0.00 19,600.00
9 0.00 19,850.00
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม