ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน สิงหาคม 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,150.00
2 0.00 19,100.00
3 0.00 19,000.00
4 0.00 19,100.00
6 0.00 19,050.00
7 0.00 19,050.00
8 0.00 19,050.00
9 0.00 19,000.00
10 0.00 19,000.00
11 0.00 19,050.00
13 0.00 19,000.00
14 0.00 18,800.00
15 0.00 18,700.00
16 0.00 18,550.00
17 0.00 18,500.00
18 0.00 18,600.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน