ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน เมษายน 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,650.00
2 0.00 19,600.00
3 0.00 19,750.00
4 0.00 19,800.00
5 0.00 19,950.00
7 0.00 19,900.00
8 0.00 20,000.00
9 0.00 19,950.00
10 0.00 20,050.00
11 0.00 20,050.00
12 0.00 20,100.00
16 0.00 19,800.00
17 0.00 19,800.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม