ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2562

เดือน มกราคม 2562
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,550.00
2 0.00 19,600.00
3 0.00 19,550.00
4 0.00 19,550.00
5 0.00 19,450.00
7 0.00 19,450.00
8 0.00 19,400.00
9 0.00 19,400.00
10 0.00 19,450.00
11 0.00 19,450.00
12 0.00 19,400.00
14 0.00 19,500.00
15 0.00 19,400.00
16 0.00 19,300.00
17 0.00 19,350.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์