ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2560

เดือน มกราคม 2560
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
2 0.00 19,550.00
3 0.00 19,450.00
4 0.00 19,700.00
5 0.00 19,800.00
6 0.00 19,850.00
7 0.00 19,800.00
9 0.00 19,850.00
10 0.00 19,900.00
11 0.00 19,950.00
12 0.00 20,100.00
13 0.00 20,000.00
14 0.00 20,000.00
16 0.00 20,100.00
17 0.00 20,250.00
  วันเสาร์

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์