ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2557

เดือน กันยายน 2557
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,450.00
2 0.00 19,350.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม