ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน มิถุนายน 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม