ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน กันยายน 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,200.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม