ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2559

เดือน ธันวาคม 2559
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,700.00
2 0.00 19,750.00
3 0.00 19,800.00
5 0.00 19,700.00
6 0.00 19,700.00
7 0.00 19,700.00
8 0.00 19,750.00
9 0.00 19,700.00
10 0.00 19,600.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม