ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน กรกฎาคม 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,700.00
2 0.00 18,600.00
3 0.00 18,650.00
4 0.00 18,650.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม