ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2561

เดือน กันยายน 2561
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,600.00
3 0.00 18,600.00
4 0.00 18,500.00
5 0.00 18,500.00
6 0.00 18,600.00
7 0.00 18,600.00
8 0.00 18,550.00
10 0.00 18,550.00
11 0.00 18,500.00
12 0.00 18,500.00
13 0.00 18,550.00
14 0.00 18,550.00
15 0.00 18,450.00
17 0.00 18,450.00
18 0.00 18,450.00
19 0.00 18,450.00
  วันเสาร์

สิงหาคม กันยายน ตุลาคม