ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2543

เดือน กุมภาพันธ์ 2543
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
  วันเสาร์

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม