ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน ตุลาคม 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 19,600.00
2 0.00 19,150.00
3 0.00 19,300.00
4 0.00 19,450.00
5 0.00 19,350.00
7 0.00 19,450.00
8 0.00 19,550.00
9 0.00 19,450.00
10 0.00 19,300.00
11 0.00 19,000.00
12 0.00 18,850.00
14 0.00 18,900.00
15 0.00 18,600.00
16 0.00 18,900.00
17 0.00 19,150.00
18 0.00 19,300.00
19 0.00 19,250.00
21 0.00 19,300.00
22 0.00 19,300.00
23 0.00 19,600.00
24 0.00 19,650.00
25 0.00 19,700.00
26 0.00 19,750.00
28 0.00 19,800.00
29 0.00 19,750.00
30 0.00 19,750.00
31 0.00 19,600.00
  วันเสาร์

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน