ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือน กรกฎาคม 2556
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,200.00
2 0.00 18,400.00
3 0.00 18,300.00
4 0.00 18,400.00
5 0.00 18,200.00
6 0.00 18,150.00
8 0.00 18,250.00
9 0.00 18,450.00
10 0.00 18,500.00
11 0.00 18,800.00
12 0.00 18,800.00
13 0.00 18,900.00
15 0.00 18,850.00
16 0.00 18,850.00
17 0.00 18,900.00
18 0.00 18,750.00
19 0.00 18,900.00
20 0.00 19,000.00
22 0.00 19,200.00
23 0.00 19,400.00
24 0.00 19,550.00
25 0.00 19,300.00
26 0.00 19,550.00
27 0.00 19,550.00
29 0.00 19,550.00
30 0.00 19,500.00
31 0.00 19,700.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม