ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2558

เดือน เมษายน 2558
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 18,150.00
2 0.00 18,400.00
3 0.00 18,400.00
4 0.00 18,400.00
6 0.00 18,600.00
7 0.00 18,550.00
8 0.00 18,550.00
9 0.00 18,350.00
10 0.00 18,450.00
11 0.00 18,500.00
16 0.00 18,450.00
17 0.00 18,350.00
18 0.00 18,400.00
20 0.00 18,400.00
21 0.00 18,300.00
22 0.00 18,300.00
23 0.00 18,200.00
24 0.00 18,300.00
25 0.00 18,150.00
27 0.00 18,250.00
28 0.00 18,450.00
29 0.00 18,650.00
30 0.00 18,700.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม