1290 1153 1768 1063 1888 1494 1338 1071 1722 1143 1353 1438 1666 1243 1084 1074 1324 1558 1313 1367 1708 1111 1074 1935 1341 1934 1844 1848 1405 1164 1348 1866 1466 1765 1044 1981 1993 1799 1275 1864 1810 1309 1168 1164 1248 1064 1567 1268 1353 1812 1165 1149 1884 1224 1682 1775 1886 1145 1242 1628 1638 1086 1623 1237 1388 1373 1841 1710 1471 1884 1022 1644 1744 1962 1098 1475 1282 1942 1916 1881 1227 1856 1777 1794 1500 1400 1337 1429 1833 1065 1981 1669 1102 1168 1789 1322 1304 1085 1744 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 40,350.00 40,450.00 08:59:45
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ