ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

กำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป้นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 23 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการประจำภาคและปร 18 มกราคม 2566
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 17 มกราคม 2566
กำหนดวันทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 27 ธันวาคม 2565
โอน (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 26 ธันวาคม 2565

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ