1882 1696 1812 1187 1299 1261 1030 1207 1342 1765 1527 1498 1969 1664 1303 1994 1563 1572 1060 1882 1963 1291 1244 1858 1175 1024 1351 1540 1699 1476 1031 1187 1158 1970 1517 1578 1995 1473 1368 1824 1953 1247 1370 1625 1992 1070 1569 1618 1015 1947 1439 1012 1394 1673 1816 1307 1345 1072 1341 1784 1797 1356 1111 1093 1562 1660 1564 1436 1157 1722 1605 1741 1583 1665 1509 1257 1302 1672 1589 1541 1806 1152 1873 1328 1697 1002 1078 1252 1556 1586 1365 1371 1457 1082 1810 1196 1823 1985 1938 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเลื่อนขั้นค่าพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 ( 1 ตุลาคม 2566 ) 01 มีนาคม 2567
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) 21 กุมภาพันธ์ 2567
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฯ 21 กุมภาพันธ์ 2567
โอน (ย้าย) ผู้จัดการสถานธนานุบาล และแต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ 31 มกราคม 2567
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มตำแหน่งประเภททั่วไป 26 มกราคม 2567

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ