1490 1460 1502 1659 1556 1110 1322 1054 1874 1640 1515 1878 1876 1523 1543 1281 1288 1381 1237 1688 1777 1926 1474 1949 1951 1653 1446 1393 1316 1071 1015 1893 1094 1094 1313 1125 1580 1187 1029 1401 1726 1445 1585 1493 1755 1761 1917 1074 1926 1344 1951 1328 1519 1584 1653 1529 1039 1549 1813 1525 1606 1339 1939 1535 1583 1103 1347 1063 1949 1416 1633 1980 1919 1296 1570 1300 1107 1700 1052 1912 1113 1168 1447 1327 1879 1997 1688 1183 1504 1338 1301 1251 1277 1455 1184 1966 1381 1758 1365 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ