1553 1071 1459 1755 1307 1241 1247 1917 1479 1989 1945 1382 1405 1885 1076 1265 1839 1339 1610 1621 1662 1947 1755 1702 1208 1746 1975 1234 1510 1486 1805 1215 1087 1941 1649 1614 1423 1219 1425 1411 1612 1785 1283 1968 1137 1379 1204 1585 1149 1990 1087 1107 1165 1689 1248 1222 1256 1447 1025 1333 1868 1105 1307 1364 1217 1254 1958 1816 1688 1712 1604 1797 1941 1400 1658 1129 1445 1598 1927 1209 1315 1448 1824 1395 1769 1448 1040 1233 1489 1948 1366 1673 1313 1564 1232 1383 1235 1821 1095 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันพฤหัสที่ 7 ธันวาคม 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดทำการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2567 ของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก กำหนดวันที่ เวลา สถานที่ และระเบียบิธีการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธน 23 พฤศจิกายน 2566
โอน (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาลตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 พฤศจิกายน 2566
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 13 พฤศจิกายน 2566
โครงการสัมมนาเชิงปฏบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ตุลาคม 2566

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ