1679 1789 1894 1798 1904 1537 1221 1081 1083 1356 1159 1224 1912 1051 1033 1153 1772 1114 1707 1637 1802 1256 1630 1468 1215 1910 1665 1218 1803 1231 1888 1548 1326 1323 1575 1644 1133 1401 1238 1476 1694 1830 1520 1935 1318 1158 1551 1865 1368 1912 1148 1320 1456 1044 1590 1148 1907 1642 1025 1749 1743 1549 1613 1171 1603 1924 1638 1033 1965 1788 1600 1839 1914 1934 1055 1283 1589 1092 1247 1182 1345 1602 1350 1077 1714 1871 1802 1820 1188 1655 1434 1042 1770 1224 1397 1867 1513 1726 1103 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ