ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 27,700.00 27,800.00 15:16:56
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบ 22 ตุลาคม 2563
รายงานฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2563 20 ตุลาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง 15 ตุลาคม 2563
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 07 ตุลาคม 2563
กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (เป็นกรณีพิเศษ) 07 ตุลาคม 2563

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ