1566 1542 1746 1453 1368 1240 1175 1793 1496 1031 1640 1931 1597 1870 1949 1880 1531 1881 1723 1057 1786 1895 1560 1781 1928 1232 1224 1099 1670 1773 1354 1133 1073 1163 1346 1888 1519 1092 1471 1133 1685 1966 1530 1729 1033 1818 1154 1274 1965 1024 1658 1442 1695 1254 1406 1564 1754 2000 1593 1484 1230 1015 1252 1613 1726 1527 1550 1559 1502 1410 1201 2000 1502 1239 1728 1723 1024 1344 1026 1494 1594 1135 1990 1387 1508 1401 1772 1664 1400 1370 1625 1087 1830 1927 1387 1609 1441 1123 1438 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง 33,250.00 33,350.00 11:24:19
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ