ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ดูทั้งหมด

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

บรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผุู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเ 01 กรกฎาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู 24 มิถุนายน 2563
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 23 มิถุนายน 2563
การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 23 มิถุนายน 2563
การเลื่อนการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล 23 มิถุนายน 2563

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ