1061 1857 1337 1837 1365 1209 1849 1888 1712 1000 1888 1905 1820 1700 1241 1207 1659 1717 1738 1658 1219 1296 1630 1808 1187 1680 1832 1891 1140 1615 1314 1683 1887 1969 1953 1729 1493 1239 1207 1466 1855 1470 1731 1338 1952 1252 1776 1238 1335 1287 1833 1459 1039 1449 1745 1642 1060 1285 1473 1662 1576 1690 1850 1014 1134 1473 1317 1293 1630 1604 1657 1974 1359 1508 1883 1256 1084 1811 1874 1119 1127 1976 1524 1802 1010 1529 1653 1384 1762 1844 1062 1102 1046 1081 1739 1929 1794 1311 1172 สำนักงาน จ.ส.ท. (สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ข่าวด่วน

ระเบียบกฏหมาย

ข่าวเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง

ราคาทองปัจจุบัน

ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำประจำวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ราคาทองย้อนหลัง
ทองคำ 96.5% ราคารับซื้อ ราคาขายออก ประกาศเวลา
ทองคำแท่ง - - -
ทองรูปพรรณ - -

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือสั่งการ

ประมูลทรัพย์หลุดจำนำ