ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือน มิถุนายน 2566
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 32,150.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม