ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน ธันวาคม 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 29,350.00
2 0.00 29,550.00
3 0.00 29,450.00
5 0.00 29,500.00
  วันเสาร์

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม