ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2566

เดือน มีนาคม 2566
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 30,100.00
2 0.00 30,100.00
3 0.00 30,200.00
4 0.00 30,200.00
6 0.00 30,150.00
7 0.00 30,100.00
8 0.00 30,050.00
9 0.00 30,050.00
10 0.00 30,250.00
11 0.00 30,550.00
13 0.00 30,700.00
14 0.00 30,900.00
15 0.00 30,900.00
16 0.00 31,150.00
17 0.00 31,150.00
18 0.00 31,650.00
20 0.00 31,900.00
21 0.00 31,850.00
22 0.00 31,550.00
23 0.00 31,800.00
24 0.00 32,050.00
  วันเสาร์

กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน