ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน สิงหาคม 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 29,000.00
3 0.00 29,000.00
4 0.00 28,950.00
5 0.00 29,600.00
6 0.00 29,950.00
  วันเสาร์

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน