ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน กรกฎาคม 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 30,200.00
  วันเสาร์

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม