ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน เมษายน 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 25,350.00
2 0.00 25,450.00
3 0.00 25,450.00
5 0.00 25,550.00
6 0.00 25,600.00
7 0.00 25,700.00
8 0.00 25,850.00
9 0.00 25,850.00
10 0.00 25,850.00
12 0.00 25,900.00
13 0.00 25,750.00
  วันเสาร์

มีนาคม เมษายน พฤษภาคม