ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2563

เดือน มิถุนายน 2563
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 25,950.00
2 0.00 25,900.00
3 0.00 25,650.00
4 0.00 25,450.00
5 0.00 25,400.00
6 0.00 25,100.00
8 0.00 25,150.00
9 0.00 25,250.00
10 0.00 25,300.00
11 0.00 25,300.00
12 0.00 25,350.00
13 0.00 25,300.00
15 0.00 25,200.00
16 0.00 25,350.00
17 0.00 25,300.00
18 0.00 25,350.00
19 0.00 25,300.00
20 0.00 25,450.00
22 0.00 25,550.00
23 0.00 25,650.00
24 0.00 25,800.00
25 0.00 25,700.00
26 0.00 25,700.00
27 0.00 25,800.00
29 0.00 25,800.00
30 0.00 25,800.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม