ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2564

เดือน มิถุนายน 2564
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 28,000.00
2 0.00 27,850.00
3 0.00 27,850.00
4 0.00 27,550.00
5 0.00 27,750.00
7 0.00 27,700.00
8 0.00 27,850.00
9 0.00 27,750.00
10 0.00 27,650.00
11 0.00 27,750.00
12 0.00 27,550.00
14 0.00 27,350.00
15 0.00 27,400.00
16 0.00 27,350.00
17 0.00 26,800.00
18 0.00 26,600.00
19 0.00 26,300.00
21 0.00 26,600.00
22 0.00 26,650.00
23 0.00 26,800.00
24 0.00 26,750.00
25 0.00 26,700.00
26 0.00 26,750.00
28 0.00 26,800.00
29 0.00 26,750.00
30 0.00 26,600.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม