ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทองประจำวัน (ราคารับซื้อ)
ประจำปีงบประมาณ 2565

เดือน มิถุนายน 2565
วันที่ ทองรูปพรรณ ทองคำแท่ง
1 0.00 29,700.00
2 0.00 30,050.00
3 0.00 30,100.00
4 0.00 30,050.00
6 0.00 30,050.00
7 0.00 30,000.00
8 0.00 30,100.00
9 0.00 30,100.00
10 0.00 30,200.00
11 0.00 30,600.00
13 0.00 30,500.00
14 0.00 30,150.00
15 0.00 30,150.00
16 0.00 30,250.00
17 0.00 30,700.00
18 0.00 30,600.00
20 0.00 30,650.00
21 0.00 30,550.00
22 0.00 30,600.00
23 0.00 30,650.00
24 0.00 30,600.00
25 0.00 30,600.00
28 0.00 30,300.00
29 0.00 30,200.00
30 0.00 30,250.00
  วันเสาร์

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม